Ljudi su lako prihvatili činjenicu da je moguće pročistiti fizičko telo putem hrane koju unose u organizam. Ali, da li su ikad pomislili šta se dešava sa emocionalnim telom?
Da lì znate da imamo i emocionalno telo koje se ne vidi, ali koje obavija naše fizičko telo? Ono upija sve emocije koje tokom dana podstaknemo svojim mislima.
Naučno je dokazano da ljudski um provrti tokom dana do 90 000 misli, a uglavnom su one bazirane na optuživanju sebe i drugih, na strahovima, ljutnji ili tuzi.
Emocije koje se rađaju kao proizvod takvih misli su negativne emocije.
Ljudi se uglavnom ne bave kvalitetom svojih emocija dok, na žalost, telo ne zaboli. A onda, u zavisnosti od ličnog izbora se obraćaju lekaru, homeopatskom lekaru, prirodnom lekaru itd. To je sve ok, ali ako bi ljudi bili svesniji svojih emocija, njihovih udela u zdravlju i u samom kvalitetu života, i toga kako sa njima rukovoditi, to bi im donelo veliko olakšanje, odlično zdravlje, kvalitetan život i ispunjenje.
Candace Pert, naučnica koja je dobila Nobelovu nagradu za istraživanja na ljudskom mozgu naučno je dokazala uticaj misli i emocija na ljudsko zdravlje. Ako dopustimo negativnim emocijama da budu prisutne u nama telo slabi i nastaju bolesti u njemu. Ali, nisu tu samo fizičke tegobe u pitanju. Negativne emocije doprinose lošim odnosima sa drugim ljudima, od nezadovoljstva na poslu do loše finansijske situacije.

Emocionalni detoks kroz pet koraka

Kako izgleda emocionalni detoks kroz program „Seti se ko si“? Pre svega će polaznici ovog programa, celodnevne radionice koju ću održati 29.marta u Beogradu naučiti čemu služe emocije, njihovo značenje, da daju ime svakoj od emocija sa kojom se susretnu u toku dana. Drugi korak emocionalnog detoksa je prihvatanje emocija, a treći sposobnost da se one pravilno ispolje. Četvrti korak je znati kako otpustiti negativne emocije, a peti kako svesno potencirati one dobre emocije koje doprinose tome da se ljudi dobro osećaju i kvalitetno žive.

Sa ljubavlju,
Ana Nadeždić